Inizjamed

Ο Inizjamed είναι ένας εθελοντικός μη κυβερνητικός πολιτιστικός οργανισμός (εγγεγραμμένος ως εθελοντικός οργανισμός στη Μάλτα, VO / 0355) που ιδρύθηκε το 1998 στη Μάλτα, έχει δεσμευτεί για την αναγέννηση του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής έκφρασης στα νησιά της και προωθεί ενεργά μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τους πολιτισμούς της Μεσογείου. Η Inizjamed είναι μια κοσμική, μη κομματική οργάνωση που αναγνωρίζει ότι κάθε γενιά πρέπει να επιδιώξει να δημιουργήσει τη δική της γλώσσα και να ανταποκριθεί και στις πραγματικότητες της εποχής της αλλά και να κοιτάξει πέρα από αυτές. Ο Inizjamed είναι ένας οργανισμός που βασίζεται σε έργα, του οποίου η λιτή εσωτερική δομή αντικατοπτρίζει την έμφαση που δίνεται στη συγκεκριμένη δράση και την εποικοδομητική συνεργασία με όλους εκείνους με τους οποίους μοιράζεται κοινούς στόχους. Ο οργανισμός πρεσβεύει ότι η συνεργασία και η εταιρική σχέση είναι πολύ πιο αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα από ότι ο ανταγωνισμός. Ενδιαφέρεται να προωθήσει την κατανόηση της άυλης κληρονομιάς στη Μεσόγειο μέσω της συνεργασίας με τα μέλη της Διαδρομής των Φοινίκων. Ειδικεύεται στη λογοτεχνία και την ανταλλαγή λογοτεχνικών εμπειριών μέσω της μετάφρασης, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μεσόγειο. Ενδιαφέρεται να διερευνήσει και να προωθήσει τη σχέση μεταξύ γλώσσας, κληρονομιάς και αλλαγής ταυτοτήτων στην περιοχή μας. Στα έργα μας ενδιαφερόμαστε να ερευνήσουμε τρόπους με τους οποίους οι ταυτότητές μας σχετίζονται με την άυλη κληρονομιά μας, και το πώς δίνουμε αξία στην κληρονομιά μας, και μέσω των ταυτοτήτων μας, σε σχέση με την πολιτιστική εμπειρία, έκφραση, λογοτεχνία, μετάφραση και ιστορικές αναφορές με τρόπους που αναδεικνύουν τη σύνδεση με τους συνεχώς μεταβαλλόμενους πολιτισμούς και ταυτότητες μας. Με έμφαση στο σύγχρονο, το καινοτόμο και το δυναμικό, οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε και προώθησε ο Inizjamed επιδιώκουν  να ανοίξουν ταυτότητες, να ανταλαχθούν εμπειρίες και να εκτιμήσει τον πολιτισμό και τις τέχνες σε ένα μεσογειακό πλαίσιο. Η κοινωνική δυναμική και η πολιτική πραγματικότητα εκτιμώνται και τα έργα είναι ευαίσθητα στα διάφορα κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Μεσόγειος. Από τότε που ιδρύθηκε από μια ομάδα νεαρών ανδρών και γυναικών που συμμετείχαν σε διαφορετικούς τομείς, ο Inizjamed έχει δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες με οργανισμούς και άτομα τόσο στη Μάλτα όσο και σε άλλες χώρες. Ο Inizjamed είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου που διευθύνει τη Μπιενάλε για Νέους Καλλιτέχνες από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο και συνεργαζόμενο μέλος του Φόρουμ Δικαιοσύνης και Συνεργασίας με έδρα τη Μάλτα. Μέσω του προγράμματος Global Citizenship Education Conectando Mundos, ο Inizjamed διεύρυνε το πεδίο εργασίας του σε θέματα διεθνούς ανάπτυξης και συνεργασίας. Από τον Μάιο του 2007, ο Inizjamed είναι μέλος του SKOP (Solidarjetà u Koperazzjoni) – Η Εθνική Πλατφόρμα Μαλτέζων NGDOs. Από τότε που ιδρύθηκε το 1998, ο Inizjamed έχει προταθεί τρεις φορές για το βραβείο «Νεολαία στην κοινωνία» που απονεμήθηκε από την κυβέρνηση της Μάλτας για το έργο που πραγματοποίησε το 1999, 2000 και 2003. Ο Inizjamed έχει επίσης αναλάβει μεγάλα έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το British Council, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και την UNESCO.

 

Οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν: α) λογοτεχνικές συναντήσεις και παραστάσεις κυρίως για αναδυόμενους Μαλτέζους συγγραφείς που συνεργάζονται με καλλιτέχνες από άλλους τομείς. β) κοινοτικά έργα τέχνης · γ) εργαστήρια με επικεφαλής διεθνώς φημισμένους ξένους συγγραφείς · δ) δημοσίευση της μαλτέζικης λογοτεχνίας στο πρωτότυπο και στη μετάφραση · ε) μαθήματα κατάρτισης κ.λπ.

Η εσωτερική δομή του Inizjamed διαφέρει από την τυπική ιεραρχία με μια εκτελεστική επιτροπή και μια ομάδα αδρανών μελών. Αντί αυτού, υπάρχει μια κεντρική συντονιστική ομάδα ατόμων που είναι μέλη του οργανισμού. Οι συντονιστές του έργου διαθέτουν ικανότητες, εμπειρίες και επαφές που εμπλουτίζουν τόσο τους συμμετέχοντες όσο και τον ίδιο τον οργανισμό. Ο Inizjamed έχει επίσης μια ομάδα από Μαλτέζους και διεθνείς συμβούλους που είναι ειδικοί σε  διάφορους  τομείς, όπως η κοινωνιολογία, οι εικαστικές τέχνες, οι πολιτιστικές μελέτες, το περιβάλλον, η αναπτυξιακή συνεργασία, το δίκαιο εμπόριο και ο σχεδιασμός, και ένα εποπτικό συμβούλιο του οποίου το καθήκον είναι να βεβαιώνεται ότι  η δομή και τα έργα του οργανισμού αντικατοπτρίζουν το πολιτιστικό μανιφέστο και τις κατευθυντήριες αρχές του.