Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ

Η Διαδρομή των Φοινίκων είναι μια Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης που ακολουθεί τις αρχαίες ναυτικές διαδρομές που χρησιμοποιούνταν από τους Φοίνικες και άλλους αρχαίους πολιτισμούς όπως οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Ίβηρες, οι Ετρούσκοι και πολλοί άλλοι.

 

Από το 2003, η Διαδρομή των Φοινίκων ενώνει δίκτυα των Μεσογειακών χωρών μέσω θεσμικών οντοτήτων, εδαφικών και θεματικών δικτύων, ιδιωτικών φορέων από διάφορους τομείς, με στόχο την προώθηση του Μεσογειακού πολιτισμού, την ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ χωρών που έχουν την ίδια ιστορία και πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, τουριστικές δραστηριότητες σχετικά με τη δημιουργικότητα και την εμπειρία. Επιπλέον, είναι ένα δίκτυο μουσείων, σχολείων, φυσιολατρικών περιοχών, τοπικών ομάδων δράσης, ταξιδιωτικών πρακτορείων.