ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Ξάνθης είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε το 1956. Διοικείται από 5μελή Διοικητική Επιτροπή και 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα μετρά 5.800 ενεργά μέλη.

Η αποστολή του Επιμελητηρίου είναι να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη στο Νομό Ξάνθης προστατεύοντας και προωθώντας τα εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντα του τόπου.

 

Με στόχο να επιτύχει την αποστολή του, το Επιμελητήριο:

  •  Προστατεύει και συμβάλλει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, τη βιοτεχνίας, του εμπορίου και τα επαγγελμάτων.
  •  Παρέχει πληροφορίες σε παραγωγούς και κατασκευαστές για πιθανές αγορές, εξαγωγικές αγορές και προμηθευτές πρώτων υλών.
  • Παρέχει πληροφορίες στους επιχειρηματίες σχετικά με αναπτυξιακά κίνητρα και τη διαθεσιμότητα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων με ευνοϊκούς όρους.
  •  Παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε μελλοντικούς επενδυτές σχετικά με τη διαθέσιμη γη, τους αναπτυξιακούς νόμους, τον βαθμό κορεσμού του κλάδου κ.λπ.
  •  Παρέχει πληροφορίες για ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.
  •  Σύσταση Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουριστικής Ανάπτυξης
  •  Συμμετέχει και υλοποιεί πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα.