ΤΟ ΕΡΓΟ

Το TRAMES είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GA number 832070- COSME Programme COS-TOURSYN-2018-3-01). Το έργο βασίζεται στις διαδρομές των Φοινίκων των Φοινίκων, μια αναγνωρισμένη διακρατική θεματική Διαδρομή  η οποία συμπεριλαμβάνεται από το 2003 στο Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης «Πολιτιστικές Διαδρομές» και αναγνωρίζεται από το 2016 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (Core Working Group).

 

Η Διαδρομή των Φοινίκων προωθεί την πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά των μεσογειακών πολιτισμών ακολουθώντας τις αρχαίες ναυτικές και θαλάσσιες διαδρομές και προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για προώθηση, προβολή και ανάπτυξη σχετικών τουριστικών προϊόντων.

Τα διακρατικά θεματικά προϊόντα του TRAMES θα αντιπροσωπεύουν το άμεσο αποτέλεσμα της καινοτόμας στρατηγικής της διαδρομής:

 

α) Δημιουργικότητα και Δημιουργικός Τουρισμός – δίνοντας έμφαση στην αξία του βιωματικού, συναισθηματικού και αισθητήριου στοιχείου, που καθιστούν τον καταναλωτή τον απόλυτο πρωταγωνιστή μιας αφήγησης που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν. Η εμπειρία του τουρισμού δεν είναι αυτοσκοπός, δεν είναι παθητική και δεν τελειώνει την ίδια στιγμή που πραγματοποιείται. Προτείνουμε μια ιδέα του τουρισμού που προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να αναπτύξουν το δημιουργικό τους δυναμικό μέσω της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εμπειρίες, χαρακτηριστικά του προορισμού διακοπών όπου ταξιδεύουν.

 

β) Παιδαγωγική κληρονομιά – ανάπτυξη μιας νέας δημιουργικής αφήγησης  (αφήγηση ιστοριών, ερμηνεία κληρονομιάς) χρησιμοποιώντας το τοπικό αρχείο και την αφηγηματική κουλτούρα, εστιάζοντας στη μνήμη και την ταυτότητα για την προώθηση της άμεσης συμμετοχής των χρηστών ·

 

γ) Δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών εκπαίδευσης ως εργαλείων για να προσελκύσουν τουρίστες και να προωθήσουν, με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, τόσο την απτή όσο και την άυλη κληρονομιά του προορισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία μιας νέας μορφής τουρισμού όπου τόσο ο τουρίστας όσο και η κοινότητα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και τη δημιουργία της τουριστικής εμπειρίας ·

 

δ) Δημιουργία παιχνιδιού  ως ένας τρόπος για να προσελκύσει  και να εκπαιδεύσει τους επισκέπτες σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, να δώσει στους προορισμούς παγκόσμια προβολή, να ενθαρρύνει τους χρήστες να αλληλεπιδράσουν με τα μέρη και την πολιτιστική και φυσική τους κληρονομιά ·

 

ε) Διεθνοποίηση – εντοπισμός των πιο δραστήριων τοπικών φορέων  (δημόσιων και ιδιωτικών) για την προώθηση της κληρονομιάς και της τουριστικής προσφοράς στο Διεθνές Δίκτυο της Διαδρομής των Φοινίκων, το οποίο είναι σε θέση να προσφέρει μεγάλη διεθνή προβολή μέσω της εφαρμογής δημιουργικών και επικοινωνιακών καλών πρακτικών.

 

στ) Επέκταση της εποχικότητας – η καινοτόμος μεθοδολογία επιτρέπει τη μετάβαση από τον τουρισμό προορισμού σε έναν τουρισμό κινήτρων που δεν συνδέεται με την εποχικότητα.

 

ζ) Βιωσιμότητα και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων (κοινοτικός τουρισμός) με θετικά αποτελέσματα στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, αναπτύσσοντας νέες επαγγελματικές δεξιότητες σε τρέχοντα κενά ρόλων και ενισχύοντας τις ΜΜΕ.

 

Επιπλέον, το έργο σκοπεύει να ενισχύσει τον διαπολιτισμικό μεσογειακό διάλογο, αναδημιουργώντας  μια μεσογειακή κοινότητα (koine ) με πραγματική δύναμη και πόρους.